Preaload Image

EN Okulları Secondary School

 

Günümüzde önemi tartışılamaz İngilizce ve ikinci yabancı dil  olarak öğrenme ve kullanmada en kolay adapte olunan Almanca altyapısı tüm öğrencilere kazandırılmaktadır. Ayrıca En Koleji öğrencileri ortaokulda dil kullanım becerilerini Yabancı öğretmenler ile geliştirirken hem eğlenmekte hem de ezberlemeden, derinlemesine kavrayıp uygulayarak kalıcı dil edinme süreçlerini bir üst seviyeye taşırlar. Kulüp etkinliklerinde farklı seviye sınıflarında İngilizce eğitimi alan öğrencilerimiz ikinci yabancı dil ile birlikte haftada sıkılmadan yeterli derecede ders saati yaratıcı ve öğrenci merkezli ders içi etkinliklerle dil becerilerini geliştirirler.

Kaşif, Yerli Turist ve Dramatik Uygulama Kulüpleri ile öğrenmeyi destekler ve öğrenilen bilgilerin konuşmaya aktarılabilmesi ve aynı zamanda öğrencilerin ana dilinde konuşuyormuşçasına rahat hissetmesi için gerekli bütün olanakları sağlanmaktadır.  Ayrıca bir sonraki yıl için gerekli olan dil becerilerini yaz okulundan hızlandırılmış olarak Summer Camp programları ile öğrencilere kazandırırken yapılan yurt dışı gezi olanakları ile de kalıcı öğrenme sağlanmaktadır.
3.sınıftan başlayarak bütün öğrencilerin dil edinimi üzerine farkındalıklarını arttırmak adına her öğrenciye özel sunum ve proje ödevleri ile gelecekte kendisini, ülkesini uluslararası alanda temsil edebilmesi için gerekli özgüven ve vasıflar kazandırılmaktadır.

İsteyen aileleriz için de ayrıca Toefl, Cambridge ve Oxford grubu sınavlarına yönelik çalışmalar da sunulmaktadır.

Neden EN Okulları?

Çünkü EN Okullarında Öğrencimiz,

Kalabalık sınıflarda kaybolmaz.
Teknolojik imkânlar ile İnovatif bir Okulda okumanın Keyfini sürer.
Yurt içi ve Yurt dışı yapılan sınavlar ile objektif ve küresel bir açıdan kendini değerlendirir.
Gölge öğretmenleri aracılığı ile Akademik gelişimin yanı sıra Sosyal gelişimde de destek alır.
Bireysel ve Takım sporlarında Etkin bir eğitim alarak akademik başarısını spor başarıları ile de taçlandırabilir. Ayrıca il içi ve iller arası turnuvalarda yarışma şansı elde edebilir.
Sanat etkinlikleri ile yerli birer Picasso ya da Beethoven olabilir.
Seçeceği iki müzik aletinde hafta içi ve hafta sonu kulüplerindeki çalışma ve azmi ile profesyonel bir seviyeye gelebilir.
Seramik, heykel, ebru ve çizim gibi dallarda kendinizi geliştirebilir, sanatçı bir kimlik kazanabilir.
Tüm bu etkinlikleri profesyonel olarak yapabilmenin yanı sıra hobi olarak da yapıp bu yolla deşarj olabilir.
Yapacak olduğu deneyler ile Tubitak ve yabancı yarışmalarda ülkemizi temsil edebilir.
Uygulanan ENEXAM programı çerçevesinde LKS sınavı gibi bakanlığımızca yapılan Liselere Kabul Sınavları için gerekli Soru çözümü, Destek Konu anlatımı ve Etüt çalışmalarını alıp Sınav maratonunda başka hiçbir kuruma ihtiyaç duymaz.
Ana Okulundan Üniversiteye Kadarki zorlu süreçte kendini yalnız hissetmez tüm kademelerde destek alabilir.
Veli bilgilendirme sistemi ile anlık bilgi akışı sayesinde daha planlı ve daha başarılı olabilir.
Ülkemizde her gün büyüyen okullarımız ile Eğitime Gönül veren Kocaman Bir ailenin üyesi olabilir.

RobEN Kulübü Geleceği Tasarlıyoruz

Gelişen dünya ve innovasyon bakımında geri kalmayan öğrencilerimiz tüm alanlarda da en iyi olma yolunda olanaklara sahiptirler. RobEN Kulübü ile öğrencilerimiz temel kod eğitimi alarak, bilgisayarsız kod eğitimi ile başladıkları yolda daha sonraki adımda kodlama diline geçiş yaparlar. Yazılımsal gelişimini tamamlayan öğrencilerimiz Legolar ile yapmış oldukları kendi robotlarına kendi yazılımları ile yön vererek geleceğin öğrencileri olarak teknolojik girişimleri yerine getirirler. Öğrencilerimiz tasarımın yanı sıra yaratıcılık ve hayal güçlerini geliştirerek hem kendini hem de dünyaya olan bakışlarını geliştiririler. Bu kulübümüzün temelinde problem çözme, sistem kurma ve yenilik getirme prensipleri bulunur. Bizler de EN Okulları olarak öğrencilerimizi bu alanda tümüyle desteklemekte ve Bilim dünyasının Enlerini yetiştirme yolunda ilerlemekteyiz.

Eğlenceli bilim

Çocukların öğrenmiş oldukları formülleri ve bilimsel verileri deney ve gözlem ile pekiştirerek kalıcı öğrenme sağlaması hedeflenir. Merak duygusunun önü açılarak öğrenme ve keşfetmeye doğru yönlendirilen öğrenciler eğlenceli bilim atölyesi sayesinde kimyasal, biyolojik ve fiziksel deney yapabilme ortamlarında fen ve teknoloji derslerinde öğrendiklerini pekiştirirken ikinci ve üçüncü kademede görecek oldukları derslere de ön hazırlık yapmış olurlar.

Radyo En

Kurumlar içi yayın yapan radyomuz, bütün öğrencilerimize sosyal platformlarda kendini temsil etme yetisini kazandırmak üzere yola çıkmıştır. Unutulan bir kavram olan münazarayı öğrencilerimize tekrar hatırlatmak ve kendi müfredatımız çerçevesinde belirlediğimiz konularda tartışma ortamı yaratarak özgür düşünce ortamını kazandırmak temel amacımızdır. Öğrencilerimiz saygıyı, hoşgörüyü ve empatiyi de aynı zamanda öğrenmektedirler. Sadece konuşmacı değil aynı zamanda dinleyici olarak da bu hizmetten faydalanmaktadırlar. Geleceğin medyacılarına da bu sayede destek olmaktayız.

EN Press Basılı Medya

Görsel medya okuryazarlığı ve Kitap kulüplerinin ortak çalışmaları ile oluşan okul gazetemiz okulumuzun daha iyi temsil edilmesi adına okulumuzda uygulanan eğitim, sanat, spor ve diğer çalışmaları anlatmanın yanı sıra bilimsel, sosyal ve güncel olayların da nabzını tutmaktadır. Bütün öğrencilerimize bu alanda görev düşmekte ve bütün kulüplerimiz kendilerini en iyi şekilde basına aktarma amacıyla ellerinden gelenin en iyisini yapmaktadırlar.